spacer  
spacer search


 
spacer
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์และค่านิยม
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบผู้บังคับการ
ผู้บังคับบัญชา
หน้าที่รับผิดชอบ
หน่วยงานในสังกัด
แหล่งท่องเที่ยว
ขั้นเงินเดือน
ประกาศ/คำสั่ง
ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหาโทรศัพท์
สาระน่ารู้
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์
User Menu
ผู้ดูแลระบบ
 
หน้าหลัก arrow แหล่งท่องเที่ยว arrow อำเภอเมืองนครปฐม arrow วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์ PDF พิมพ์ ส่งเมล์

Image

วัดพระปฐมเจดีย์  

                เป็นอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานองค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นสถูปเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จังหวัดนครปฐมใช้พระปฐมเจดีย์เป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด  องค์พระปฐมเจดีย์ที่เห็นอยู่นี้  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดฯ ให้สร้างครอบพระเจดีย์องค์เดิม  การก่อสร้างเสร็จสิ้นเรียบร้อยปี พ.ศ.2413 สมัยรัชกาลที่ 5 รวมเวลาก่อสร้าง 17 ปี  ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลมระฆังคว่ำแบบลังกา  มีความสูงจากพื้นดิน 120.45 เมตร  ฐานวัดโดยรอบได้ 233.50 เมตร  ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ 

ImageImageImage

            ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ทรงบูรณะวัดพระปฐมเจดีย์ และถือว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 6 โดยโปรดฯ ให้ปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปจากเมืองศรีสัชนาลัย อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในซุ้มวิหารด้านทิศเหนือและพระราชทานนามว่า "พระร่วงโรจน์ฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ ธรรมโมภาส มหาวชิราวุธราชปูชนียบพิตร" และที่ฐานพระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ImageImage

ImageImage

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
spacer

 
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
web hosting Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
  spacer