คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม

กต.ตร.โดยตำแหน่ง

นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย
นายมานะ จันแย้ม
ผบก.ภ.จว.นครปฐม
อัยการจังหวัดนครปฐม
รองประธาน กต.ตร.(1)
รองประธาน กต.ตร.(2)
นางสาวชวนชม จันทะวงษ์
พ.ต.อ.สุพัฒน์ เชยชิด
พัฒนาสังคมฯจังหวัดนครปฐม
ผบก.อก.ภ.7
พ.ต.อ.มานูญ เชวงเกียรติ
พ.ต.อ.อนุพันธ์ จันทร์พฤกษ์
พ.ต.อ.ดิเรก ปลั่งดี
พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ ชูนาค
พ.ต.อ.วิทัศน์ บริรักษ์
รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม
รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม
รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม
รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม
รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม
พ.ต.อ.ธิษณ์อนัญ แสงชัยพันธ์
พ.ต.ท.สุนีย์ เทพสิทธิ์ ทองสิมา
พ.ต.ท.กฤษฎษพร จงอักษร
ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม
สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล.
พ.ต.ท.นรบดี ศศฺิประภา
พ.ต.ท.สืบศักดิ์ ผันสืบ
พ.ต.ท.ภัฏ อินเถลิงศักดิ์
สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3
สว.ส.ทท.8 ทท.2 บก.ทท.
สว.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม

กต.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ และภาคประชาชน

นายสุรเชน จันทร์คูณ
ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว
นพ.สุชน อิ่มประสิทธิ์ชัย
ด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรม
ด้านการศึกษา
ด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุข
นายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ
นายสมเกียรติ ดุสฎีกาญจน
นายฮาร์เจริญซิงค์ คุรุวาณิชย์
นายเอกณัฏฐ์ คูเจริญชัยมานที
ด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจบริการ
ด้านพาณิชกรรม อุตสาหรกรรม หัตถกรรมหรือธุรกิจการเงิน
ด้านองค์กรเอกชนสาธารณประโย
ด้านการเกษตรกรร
นายปัญญา เหล่าเจริญวงศ์
นายวิฑูรย์ เหล่ามาธิกุล
นายสาวอายเตียง แซ่ลี่
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก

 

ที่ปรึกษา

 
นายสุรเดช นิลเอก
 
 
ประธานที่ปรึกษา
 
   
นายสุวรรณ ม่วงนวล
   
 
รองประธานที่ปรึกษา
 
 
 
นายกิตติพงษ์ ทรัพย์คงดี
นายชำนาญพัฒน์ หาญแก้ว
นายบุ้นเส็ง สุธรรมโกศล
นางรุจิราวงค์ วรรณธนาทัศน์
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา