แผนที่แสดงพื้นที่ของสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม
1
ลำดับ
สถานีตำรวจ
รับผิดชอบ
1
อ.เมืองนครปฐม
2
อยู่ในเขต อ.เมืองนครปฐม (รับผิดชอบ 4 ตำบล คือ ต.สามควายเผือก, ต.มาบแค, ต.ธรรมศาลา และ ต.ทุ่งน้อย)
3
สถานีตำรวจภูธรโพรงมะเดื่อ
อยู่ในเขต อ.เมืองนครปฐม (รับผิดชอบ 2 ตำบล คือ ต.โพรงมะเดื่อ และ ต.บ้านยาง)
4
อ.สามพราน
5
สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว
อยู่ในเขต อ.สามพราน (รับผิดชอบ 6 ตำบล คือ ต.โพธิ์แก้ว ม.2, 5,7, 9-14, ต.ท่าตลาด ม.1-3, ต.ท่าข้าม ม.1-6, ต.กระทุ่มล้ม, ต.บางกระทึก, ต.ยายชา ม.1-3 และ ต.อ้อมใหญ่)
6
อ.นครชัยศรี
7
อ.บางเลน
8
อยู่ในเขต อ.บางเลน (รับผิดชอบ 4 ตำบล คือ ต.บางหลวง, ต.หินมูล, ต.บัวปากท่า และ ต.ไผ่หูช้าง)
9
สถานีตำรวจภูธรกำแพงแสน
อ.กำแพงแสน
10
อยู่ในเขต อ.กำแพงแสน (รับผิดชอบ 3 ตำบล คือ ต.กระตีบ, ต.ห้วยม่วง และ ต.สระพัฒนา)
11
อ.ดอนตูม
12
อ.พุทธมณฑล